Sunday, January 5, 2014

Helter Skelter on Brighton Pier

 
 
Happy New Year!!! I hope you all have had a good time these past days.
Today I want to share with you one of the best moments I had last year during my holidays in England.
If you ever go to Brighton is a must visit the Brighton Pier where there are rides and attractions for everybody.
There is a ride called Helter Skelter which is a high tower with a slide around it. You have to go up the stairs it has inside and when you are at the top you slide down with a mat.
I only had seen once a Helter Skelter but it was in Liverpool and is more a kid's ride but... this time was then or never.
So I went and payed for a token (a coin which is the ticket for the rides, each ride cost different tokens) and enjoyed the views from the top of the Helter Skelter and the slide like a kid.

Image and video hosting by TinyPic


 Thursday, June 6, 2013

DIY Ombré SneakersSummer is coming and so is free time!!!
Time to make some easy DIY projects which I love!
Today I want to show you a very easy way to dye your sneakers and make the ombré effect.

L'estiu està arribant i amb ell el temps lliure!
És hora de fer algund DIY fàcils que m'encanten!
Avui vull ensenyar-vos una manera molt fàcil de tenyir les vostres vambes i fer l'efecte ombré o degradat.You only need:
 •  a pair of sneakers in a light colour (these are from Primark, 3€) 
 • fabric dye (in the colour you like, I chose green, 2€)
 • a paintbrush 
 • gloves 
 • newspapers
 • 3 plastic cups with water

Només necessites:
 • un parell de vambes d'un color clar (aquestes són del Primark, 3€)
 • tint per a roba (del color que vulguis, jo he escollit el verd, 2€)
 • un pinzell gruixut
 • guants
 • diaris
 • 3 bols de plàstic amb aigua

 
  
First of all remove the laces from the sneakers and put inside them some newspaper in order to not dye the insole. And with your paintbrush wet both sneakers.
Then put your gloves and distribute the dye in the three cups with water: the 1st cup with half of the dye, the 2nd cup with 1/3 of the dye and the rest put it in the 3rd cup.
Now remove all the cups with the water and the dye with your paintbrush.

Primer de tot retira els cordons de les vambes i posa-hi dins paper de diari per no tacar la sola. I amb el pinzell mulla les vambes.
Després posa't els guants i distribueix el tint en els tres bols amb aigua: en el 1r posa-hi la meitat del tint, en el 2n bol posa-hi 1/3 part del tint i la resta posa'l al 3r bol.
Ara remou els tres bols amb l'aigua i el tint amb el pinzell.  It's time to transform your sneakers! Start painting the toe of your sneaker with the cup which has most of the dye, continue with the 2nd cup painting the middle of the sneaker and finish with the 3rd cup.

És hora de transformar les teves vambes! Comença pintant la punta de la vamba amb el bol on hi ha més tint, continua amb el 2n bol pintant la meitat de la vamba i acaba amb el 3r bol.
 

 Then, let them dry. 
Once they are dried, wash them only with water until this comes with no colour. 
Finally, let them dry again.

Després, deixa-les secar. 
Una vegada seques, renta-les només amb aigua fins que aquesta surti sense color. Finalment, deixa-les secar un altre cop.
 


 And there you go! A new pair of ombré sneakers!

I aquí ho tens! Un nou parell de vambes degradades!
 

  Hope you like this fresh DIY! :) 

Espero que us agradi aquest DIY! :)

Saturday, February 23, 2013

Tune Hotel Paddington London


 
During our time in London we stayed at Tune Hotel Paddington.
We were searching a hotel which was relatively new and with cheap rates.
We spent a lot of time searching on Tripadvisor and Booking.com and reading reviews from other people until we found Tune Hotels chain.
This hotels are modern, functional and what it is more important: cheap.
We stayed at Paddington hotel, it is located between Paddington station and Edgware Road station, so you have trains, 4 metro lines and lots of buses to get around.
Our room was on the 4th floor, we asked for it as we read in some reviews that you can hear the underground during the night. Although we had a room in the highest floor, the underground could be heard as well, but this is the only disadvantage of this hotel.
The room was so clean and had all the essentials, if you need or want something else you must pay for it, but the prices are not high at all.
I loved the fact that right in front of the hotel there is a Tesco Express, a supermarket which is opened 24h. And near you also have a Superdug store (beauty and health) and a Marks&Spancer. In the same street, going to Paddington station you can find many fast food restaurants.
We loved this hotel and we will take into account this chain for our next trips.Durant els dies que vem passar a Londres vem estar al Tune Hotel Paddington.
Buscàvem un hotel que fos relativament nou i amb preus baixos.
Vem passar molt de temps buscant per Tripadvisor i Booking.com i llegint comentaris d'altra gent fins que vem trobar la cadena d'hotels Tune.
Aquests hotels són moderns, funcionals i el que és més important: barats.
Vem estar al de Paddington, està situat entre l'estació que porta el mateix nom i l'estació d'Edgware Road, així que hi ha trens, 4 línies de metro i molts autobusos per desplaçar-te des d'allà.
La nostra habitació estava al 4t pis, vam demanar-ho expressament abans d'arribar perquè ja havíem llegit en algunes opinions que se sent el metro durant la nit, però encara que estiguéssim a una habitació de l'últim pis, també el sentíem, aquest és l'únic inconvenient de l'hotel.
L'habitació era molt neta i tenia tot el necessari, si llavors necessites o vols alguna cosa més has de pagar-la, però sempre a preus força baixos.
Està molt bé que davant hi hagi un Tesco Express, un supermercat que està obert les 24h. A prop també hi ha un Superdrug (una drogueria) i un Marks&Spencer. Al mateix carrer, anant cap a l'estació de Paddington podeu trobar casi tots els restaurants de menjar ràpid.
En definitiva, ens va encantar l'hotel i tindrem en compte aquesta cadena per a futurs viatges.Friday, February 22, 2013

Travelling to London


 Last week I went to London for the third time. 
I went five days with my boyfriend to visit the tourist attractions in the city. 
The weather was pretty good taking into account that it is February.
This trip was low cost, so I will explain you everything about it as discounts, etc.

We went from Barcelona to London and back with Easyjet. I had never flown with this company, but from now on I will count with them for future trips. What I didn't like was the fact that they say you can only bring one suitcase or bag with you, not a suitcase and a handbag as I've done always with Vueling.

So... we arrived to Gatwick Airport and went to get the Easybus (a bus from Gatwick to West Brompton station in London). This is the cheapest way we found (tickets go from £2) but the longest, about 1 hour 1.15h.
We arrived to West Brompton metro station and from there we went to Paddington station where our hotel was.La setmana passada vaig anar a Londres per tercera vegada.
Vaig anar-hi cinc dies amb el meu nòvio a visitar els lloc més turístics de la ciutat.
El temps va ser prou bo tenint en compte que estem al febrer.
Aviso que vem anar en plan low cost, així que us explicaré descomptes, companyies low cost...

Vem anar de Barcelona a Londres i tornar amb Easyjet. No havia volat mai amb aquesta companyia, però a partir d'ara la tindré en compte per a futurs viatges. El què no em va agradar va ser que diuen que només pots portar una maleta o una bossa amb tu, no pots portar una maleta i un bolso com sempre he fet amb Vueling.

Així que vem arribar a l'Aeroport de Gatwick i vem anar a buscar l'Easybus (un bus que va des de Gatwick fins a l'estació de West Brompton a Londres). És la manera més barata que vem trobar (els tiquets valen des de £2) però la més llarga, el viatge dura una hora, una hora i quart.
Vem arribar a l'estació de metro de West Brompton i des d'allà vem anar cap a Paddington on hi havia el nostre hotel.
  


 


Thursday, November 22, 2012

Don't Miss: The Shopping Night Barcelona 2012


Avui, Dijous, 22 de Novembre des de les 20.00 fins la 1 de la matinada, tindrà lloc al carrer comercial més conegut de Barcelona, la 3a edició de The Shopping Night Barcelona.

Hi ha moltes novetats aquest any:
- El Passeig de Gràcia estarà dividit en diferents contes com la Ventafocs, la Blancaneus, Rapunzel…
- Més botigues col·laboraran amb descomptes, música, cocktails i moda.
- Més gent.
- Tallaran els carrers per a què el Passeig de Gràcia sigui peatonal i, per tant, hi hagi més lloc per la gent.
- Hi ha una nova aplicació amb la qual podeu guanyar un Luxury Pass (trobareu les instruccions en un mapa que es donarà durant la nit).

Podeu trobar aquesta informació i molta més a la web oficial.
Si voleu veure com va ser The Shopping Night Barcelona l’any passat mireu aquest post.

Tinc moltes ganes d’anar-hi aquest cop, més que l’any passat perquè sé que cada edició serà millor que l’anterior. També perquè el dilluns vaig guanyar un Luxury Pass i vull saber de què va exactament i anar al Village VIP on no tothom podrà entrar. El passi és individual, però hi aniré igualment i us ho explicaré tot en el següent post!

No us oblideu seguir-me a través d’Instagram per veure el què passa durant The Shopping Night Barcelona 2012 I al meu Twitter.

Passeu-vos-ho molt bé! :)

 

Today, Thursday, 22nd of November from 8.00pm to 1.00am will take place in the most known comercial street in Barcelona, the 3rd edition of The Shopping Night Barcelona.

There are many news this year:
- Passeig de Gràcia will be divided into different  stories such as Cinderella, Snow White, Rapunzel...
- More stores collaborating with many discounts, music, cocktails and fashion.
- More people.
- No cars in Passeig de Gràcia, so the venue becomes bigger.
- New app with which you can win a Luxury Pass (you'll find the instructions through a map distributed during the event)

You can find all this information and much more in the official web page.
If you want to see how was The Shopping Night Barcelona last year check this post.

I am so excited this time, more than last year because I know each edition can be better than the last one. Also because on Monday I won a Luxury Pass and I want to discover what is about going to some stores and to the Village VIP that not everybody can go in. However, this Pass is individual so... but I'll go anyway and tell you about everything in the next post!

Don't forget to follow me through Instagram to see what happens during The Shopping Night Barcelona 2012 and on my Twitter also.

Have fun! :)