Thursday, June 6, 2013

DIY Ombré SneakersSummer is coming and so is free time!!!
Time to make some easy DIY projects which I love!
Today I want to show you a very easy way to dye your sneakers and make the ombré effect.

L'estiu està arribant i amb ell el temps lliure!
És hora de fer algund DIY fàcils que m'encanten!
Avui vull ensenyar-vos una manera molt fàcil de tenyir les vostres vambes i fer l'efecte ombré o degradat.You only need:
 •  a pair of sneakers in a light colour (these are from Primark, 3€) 
 • fabric dye (in the colour you like, I chose green, 2€)
 • a paintbrush 
 • gloves 
 • newspapers
 • 3 plastic cups with water

Només necessites:
 • un parell de vambes d'un color clar (aquestes són del Primark, 3€)
 • tint per a roba (del color que vulguis, jo he escollit el verd, 2€)
 • un pinzell gruixut
 • guants
 • diaris
 • 3 bols de plàstic amb aigua

 
  
First of all remove the laces from the sneakers and put inside them some newspaper in order to not dye the insole. And with your paintbrush wet both sneakers.
Then put your gloves and distribute the dye in the three cups with water: the 1st cup with half of the dye, the 2nd cup with 1/3 of the dye and the rest put it in the 3rd cup.
Now remove all the cups with the water and the dye with your paintbrush.

Primer de tot retira els cordons de les vambes i posa-hi dins paper de diari per no tacar la sola. I amb el pinzell mulla les vambes.
Després posa't els guants i distribueix el tint en els tres bols amb aigua: en el 1r posa-hi la meitat del tint, en el 2n bol posa-hi 1/3 part del tint i la resta posa'l al 3r bol.
Ara remou els tres bols amb l'aigua i el tint amb el pinzell.  It's time to transform your sneakers! Start painting the toe of your sneaker with the cup which has most of the dye, continue with the 2nd cup painting the middle of the sneaker and finish with the 3rd cup.

És hora de transformar les teves vambes! Comença pintant la punta de la vamba amb el bol on hi ha més tint, continua amb el 2n bol pintant la meitat de la vamba i acaba amb el 3r bol.
 

 Then, let them dry. 
Once they are dried, wash them only with water until this comes with no colour. 
Finally, let them dry again.

Després, deixa-les secar. 
Una vegada seques, renta-les només amb aigua fins que aquesta surti sense color. Finalment, deixa-les secar un altre cop.
 


 And there you go! A new pair of ombré sneakers!

I aquí ho tens! Un nou parell de vambes degradades!
 

  Hope you like this fresh DIY! :) 

Espero que us agradi aquest DIY! :)

Saturday, February 23, 2013

Tune Hotel Paddington London


 
During our time in London we stayed at Tune Hotel Paddington.
We were searching a hotel which was relatively new and with cheap rates.
We spent a lot of time searching on Tripadvisor and Booking.com and reading reviews from other people until we found Tune Hotels chain.
This hotels are modern, functional and what it is more important: cheap.
We stayed at Paddington hotel, it is located between Paddington station and Edgware Road station, so you have trains, 4 metro lines and lots of buses to get around.
Our room was on the 4th floor, we asked for it as we read in some reviews that you can hear the underground during the night. Although we had a room in the highest floor, the underground could be heard as well, but this is the only disadvantage of this hotel.
The room was so clean and had all the essentials, if you need or want something else you must pay for it, but the prices are not high at all.
I loved the fact that right in front of the hotel there is a Tesco Express, a supermarket which is opened 24h. And near you also have a Superdug store (beauty and health) and a Marks&Spancer. In the same street, going to Paddington station you can find many fast food restaurants.
We loved this hotel and we will take into account this chain for our next trips.Durant els dies que vem passar a Londres vem estar al Tune Hotel Paddington.
Buscàvem un hotel que fos relativament nou i amb preus baixos.
Vem passar molt de temps buscant per Tripadvisor i Booking.com i llegint comentaris d'altra gent fins que vem trobar la cadena d'hotels Tune.
Aquests hotels són moderns, funcionals i el que és més important: barats.
Vem estar al de Paddington, està situat entre l'estació que porta el mateix nom i l'estació d'Edgware Road, així que hi ha trens, 4 línies de metro i molts autobusos per desplaçar-te des d'allà.
La nostra habitació estava al 4t pis, vam demanar-ho expressament abans d'arribar perquè ja havíem llegit en algunes opinions que se sent el metro durant la nit, però encara que estiguéssim a una habitació de l'últim pis, també el sentíem, aquest és l'únic inconvenient de l'hotel.
L'habitació era molt neta i tenia tot el necessari, si llavors necessites o vols alguna cosa més has de pagar-la, però sempre a preus força baixos.
Està molt bé que davant hi hagi un Tesco Express, un supermercat que està obert les 24h. A prop també hi ha un Superdrug (una drogueria) i un Marks&Spencer. Al mateix carrer, anant cap a l'estació de Paddington podeu trobar casi tots els restaurants de menjar ràpid.
En definitiva, ens va encantar l'hotel i tindrem en compte aquesta cadena per a futurs viatges.Friday, February 22, 2013

Travelling to London


 Last week I went to London for the third time. 
I went five days with my boyfriend to visit the tourist attractions in the city. 
The weather was pretty good taking into account that it is February.
This trip was low cost, so I will explain you everything about it as discounts, etc.

We went from Barcelona to London and back with Easyjet. I had never flown with this company, but from now on I will count with them for future trips. What I didn't like was the fact that they say you can only bring one suitcase or bag with you, not a suitcase and a handbag as I've done always with Vueling.

So... we arrived to Gatwick Airport and went to get the Easybus (a bus from Gatwick to West Brompton station in London). This is the cheapest way we found (tickets go from £2) but the longest, about 1 hour 1.15h.
We arrived to West Brompton metro station and from there we went to Paddington station where our hotel was.La setmana passada vaig anar a Londres per tercera vegada.
Vaig anar-hi cinc dies amb el meu nòvio a visitar els lloc més turístics de la ciutat.
El temps va ser prou bo tenint en compte que estem al febrer.
Aviso que vem anar en plan low cost, així que us explicaré descomptes, companyies low cost...

Vem anar de Barcelona a Londres i tornar amb Easyjet. No havia volat mai amb aquesta companyia, però a partir d'ara la tindré en compte per a futurs viatges. El què no em va agradar va ser que diuen que només pots portar una maleta o una bossa amb tu, no pots portar una maleta i un bolso com sempre he fet amb Vueling.

Així que vem arribar a l'Aeroport de Gatwick i vem anar a buscar l'Easybus (un bus que va des de Gatwick fins a l'estació de West Brompton a Londres). És la manera més barata que vem trobar (els tiquets valen des de £2) però la més llarga, el viatge dura una hora, una hora i quart.
Vem arribar a l'estació de metro de West Brompton i des d'allà vem anar cap a Paddington on hi havia el nostre hotel.