Thursday, June 6, 2013

DIY Ombré SneakersSummer is coming and so is free time!!!
Time to make some easy DIY projects which I love!
Today I want to show you a very easy way to dye your sneakers and make the ombré effect.

L'estiu està arribant i amb ell el temps lliure!
És hora de fer algund DIY fàcils que m'encanten!
Avui vull ensenyar-vos una manera molt fàcil de tenyir les vostres vambes i fer l'efecte ombré o degradat.You only need:
 •  a pair of sneakers in a light colour (these are from Primark, 3€) 
 • fabric dye (in the colour you like, I chose green, 2€)
 • a paintbrush 
 • gloves 
 • newspapers
 • 3 plastic cups with water

Només necessites:
 • un parell de vambes d'un color clar (aquestes són del Primark, 3€)
 • tint per a roba (del color que vulguis, jo he escollit el verd, 2€)
 • un pinzell gruixut
 • guants
 • diaris
 • 3 bols de plàstic amb aigua

 
  
First of all remove the laces from the sneakers and put inside them some newspaper in order to not dye the insole. And with your paintbrush wet both sneakers.
Then put your gloves and distribute the dye in the three cups with water: the 1st cup with half of the dye, the 2nd cup with 1/3 of the dye and the rest put it in the 3rd cup.
Now remove all the cups with the water and the dye with your paintbrush.

Primer de tot retira els cordons de les vambes i posa-hi dins paper de diari per no tacar la sola. I amb el pinzell mulla les vambes.
Després posa't els guants i distribueix el tint en els tres bols amb aigua: en el 1r posa-hi la meitat del tint, en el 2n bol posa-hi 1/3 part del tint i la resta posa'l al 3r bol.
Ara remou els tres bols amb l'aigua i el tint amb el pinzell.  It's time to transform your sneakers! Start painting the toe of your sneaker with the cup which has most of the dye, continue with the 2nd cup painting the middle of the sneaker and finish with the 3rd cup.

És hora de transformar les teves vambes! Comença pintant la punta de la vamba amb el bol on hi ha més tint, continua amb el 2n bol pintant la meitat de la vamba i acaba amb el 3r bol.
 

 Then, let them dry. 
Once they are dried, wash them only with water until this comes with no colour. 
Finally, let them dry again.

Després, deixa-les secar. 
Una vegada seques, renta-les només amb aigua fins que aquesta surti sense color. Finalment, deixa-les secar un altre cop.
 


 And there you go! A new pair of ombré sneakers!

I aquí ho tens! Un nou parell de vambes degradades!
 

  Hope you like this fresh DIY! :) 

Espero que us agradi aquest DIY! :)

6 comments:

 1. Muy chulo el DIY!
  es que con lo baratas que son te puedes hacer 10 DIY por muy poco!
  un besiño

  ReplyDelete
 2. Han quedat molt bé!! No se m'hagués ocorregut!
  Petons!!
  Alba,
  Câlin, bisutería artesana

  ReplyDelete
 3. so pretty ! thanks a lot for sharing ! i posted the link here : http://www.pinterest.com/lemondedis/accessoires-diy-récup-custom-et-détournements/

  ReplyDelete
 4. Beautiful, I've been wanting to try this technique. Thanks for sharing.

  ReplyDelete